image

Findig voor mens

Het welslagen van dienstverlening en gastvrijheid is voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van de factor ‘mens’. Uw medewerker. Uw team. Zij doen hun werk op basis van datgene wat voort komt uit uw merk of concept. Echter, door het sterk veranderend klimaat kan het zijn dat datgene wat jarenlang werkte niet meer of niet meer goed genoeg werkt. Bovendien volstaat ‘gemiddeld’ niet meer. De consument, klant of gast eist eigenheid, kwaliteit, aandacht en  verwachtingen die worden waargemaakt.

 

Uw behoefte aan benodigde kwaliteiten en vaardigheden van uw medewerker is daarmee mogelijk veranderd. Uw dienstverlening of gastvrijheid vraagt anno nu om activering van uw medewerkers. Mogelijk zelfs om andere (anders afgestemde) competenties en/of een andere groepsdynamiek en om gedragsverandering.

 

Externe analyse, (inter)visie en training is in deze gevallen noodzakelijk. Findig ontwikkelt, specifiek afgestemd op uw situatie, merk trainingstrajecten voor activering van uw medewerkers en hervorming en boosting van teams.

 

Ook realiseren wij evenementen en campagnes voor verbinden, belonen, bedanken, motiveren en introduceren van medewerkers en teams. Dit kunnen campagnematige trajecten zijn, waarin online en offline communicatie wordt geïntegreerd. En op zichzelf staande (meerdaagse) evenementen in binnen- of buitenland.

 

Nieuwsgierig naar onze visie op uw situatie en uw behoefte? Contact Findig!

 

Check ook onze Workshop Elevator Pitch waarmee u en/of uw team zich per direct overtuigender zakelijk presenteert!