image

Findig voor merk

Dienstverlening en gastvrijheid is altijd gebaseerd op een merk of concept. Dit is de basis, het kader, het raamwerk en geeft een organisatie houvast voor alle vanuit het merk of concept voortvloeiende communicatie, procedures en processen. Maar door het sterk veranderend klimaat op vele fronten, kampen organisaties steeds vaker met een ‘mismatch’ tussen merkbelofte en realiteit (resultaat). Datgene wat jarenlang werkte ‘gisteren goed genoeg’, werkt niet meer of niet meer goed genoeg ‘vandaag achterhaald’. Bovendien volstaat ‘gemiddeld’ niet meer en eist de consument, klant of gast kwaliteit, aandacht en dat zijn verwachtingen worden waargemaakt. Eigenheid in dienstverlening of gastvrijheid. En eigenheid als merk of concept.

 

Findig werkt met het eigen Touchpointmodel. Dat wij afhankelijk van merk of concept en bedrijfstak inzetten voor een kritische en uitgebreide analyse van de raakvlakken van uw merk of concept met de consument, klant of gast. Met deze analyse ontwikkelt Findig een visie. Afgestemd op uw merk, uw situatie en uw behoefte. Effectief en met focus op rendement.

 

Verbetering van dienstverlening en gastvrijheid door het activeren van het merk of concept. Ook houdt Findig zich bezig met optimalisatie van puur uw merk op basis van doelstellingen op het gebied van zichtbaarheid, activatie en promotie.

 

Findig ontwikkelt campagnes voor merkactivatie, promotie en merkzichtbaarheid. Dit zijn campagnematige trajecten, waarin wij op basis van onze visie op uw case zowel online en offline communicatie, video als evenementen inzetten en zo nodig integreren.  Al dan niet gecombineerd met training en activatietrajecten voor uw medewerkers.

 

Nieuwsgierig naar onze visie op uw merk, uw situatie en uw behoefte? Contact Findig!